Disclaimer


OV1509: Ondernemersvereniging op de Zaanse Schans

OV1509 is een dynamisch collectief van diverse ondernemers op de Zaanse Schans. Samen met bewoners, molenaars, ambachtslieden, musea en andere ondernemers streeft OV1509 ernaar om de kwaliteit, de historische waarden en het erfgoed van deze unieke locatie te behouden. De vereniging zet zich in voor ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid en het behoud van het cultuur-historisch erfgoed in de Zaanstreek; en in het bijzonder de Zaanse Schans.

‘OV1509 Zaanse Schans’ is opgericht door een groep ondernemingen die de Zaanse Schans mede hebben gemaakt tot het cultuur-historisch erfgoed dat het vandaag de dag is. Diverse leden van de vereniging, zoals de tinnegieterij, klompenmakerij, diamantair en goudsmid, het bakkerijmuseum, de likeurstokerij en de zeepziederij, evenals de restaurants en meerdere winkels, zijn al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw gevestigd op de Zaanse Schans.

De vereniging OV1509 is niet verbonden met of gelieerd aan Stichting de Zaanse Schans.