Natuur-wandelroute Laarzenpad


Natuur-wandelroute

Wandelroute Schanszichtpad en Kalverpolder, een unieke wandeling vanaf de uitkijktoren rondom de Zaanse Schans…

Het Schanszichtpad op de Zaanse Schans geeft een prachtig beeld van een karakteristiek Hollands landschap met molens en weilanden. Hoewel de Zaanse Schans miljoenen bezoekers trekt, ontdek je daarnaast in de Kalverpolder een compleet andere wereld waar je bijna alleen bent. De wandeling start bij de uitkijktoren naast de ingang van de Zaanse Schans; je kunt volledig rondom lopen door het polderlandschap en langs de molens weer terug. Tijdens het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juni) is de route helaas gesloten.

Natuur-wandelroute

Dit is het enige veenweidegebied in de Zaanstreek waar je midden door de polder kunt lopen. Het is een kleine polder, maar er zijn verschillende landschapstypes; zo herken je een vogelweidegebied in het oosten, terwijl het centrale deel bestaat uit veenmosrietland… met aan de westkant vooral moerasrietland. Vanaf de uitkijktoren achter het Zaans Museum kun je de verschillende landschappen goed zien. Afhankelijk van het beheerdoel wordt hier sporadisch gemaaid: per beheertype kun je andere planten en dieren/ vogels aantreffen. Een roerdomp kun je in het riet spotten maar niet op een open veenweide; een grutto daarentegen komt juist weer voor op de weide maar niet in het moerasrietland.

Natuur-wandelroute

De Kalverpolder is in de 17e eeuw ingepolderd en is 170 hectare groot. Het is een beschermd natuurgebied (Natura 2000) waar veel soorten planten en dieren voorkomen. Denk aan beschermde dieren als de noordse woelmuis, de bittervoorn, de kleine modderkruiper en de meervleermuis. Ook broeden er talloze weide- en moerasvogels zoals de kievit, de grutto, de roerdomp en de rietzanger. In de zomermaanden kun je een rondvaart boeken met ‘De Koeienboot’ vanaf het Zaans Museum. Tijdens deze trip van ca. 40 minuten passeer je ook de Amerikaanse roosmolen ‘De Hercules’, aan de oostzijde van de polder, die sinds 1922 verantwoordelijk was voor de bemaling van het gebied, deze belangrijke taak werd in 1993 overgenomen door een elektrisch gemaal.

Natuur-wandelroute

Met de ‘koeienboot’ door de Kalverpolder

 Eikenhouten Uitkijktoren (2013)
Gebaseerd op de Zaanse houtbouw
Ontwerp: DaF -architecten

  • Wandelroute

  • Schansend-7B

  • Entree: gratis

  • Het gehele jaar dagelijks geopend;
    behalve tijdens het broedseizoen
    vanaf 15 maart tot 15 juni – dan is
    de wandelroute helaas gesloten